Vermogensregie

Beleggingen
Als de cliënt niets doet met zijn vermogen wordt door de inflatie dat vermogen steeds minder waard. Er moet dus iets gebeuren. Er moet rendement worden gemaakt. Rendement dat in verhouding staat tot het risico dat de cliënt bereid is te nemen. Wij kunnen behulpzaam zijn bij de regie. Of de cliënt nu de executie geheel zelf, via zijn broker, wil doen of het vermogen aan een vermogensbeheerder toevertrouwt. Wij gaan met de cliënt  na wat de omvang is van het vermogen dat hij beschikbaar stelt. En in welke waarden, in welke asset-class, hij wil beleggen? Richt hij zich op aandelen, obligaties,  beleggingsfondsen, trackers, derivaten, structured products, grondstoffen, private equity, vastgoed, passie-beleggingen, impact investments of een combinatie daarvan? Wenst hij het risico te verkleinen door te spreiden. Heeft hij een voorkeur voor bepaalde beheerders of banken. Wij houden daarbij het hoofd koel.  Het volgen van publieke voorspellingen, het veelvuldig wisselen van vermogensbeheerder of het impulsief overstappen naar een opportunistische en speculatieve strategie draagt daar niet aan bij. Ons doel is het reduceren en zo mogelijk elimineren van alle inefficiëntie in het beleggingsproces.

Vermogensbeheerders
Wij selecteren en beoordelen vermogensbeheerders, hun producten en prestaties en onderhandelen over hun kosten, voorwaarden en dienstverlening. Wij coördineren en zijn het aanspreekpunt. Het vermogensbeheer doen wij niet zelf. Wij laten dat over aan de geselecteerde vermogensbeheerder zodat wij onze onafhankelijkheid kunnen behouden.

Vastgoed
Wilt u beleggen in vastgoed. Direct, indirect of in een tussenvorm. Alleen of met anderen. Een solitair object of gehele portefeuilles. Winkels, kantoren of woningen. In een bepaalde regio. Op een bepaalde locatie. Of wilt u ondernemen in vastgoed. Zelf of gedelegeerd ontwikkelen. Van initiatief tot ontwerp. Van realisatie tot exploitatie. Wij weten de weg. Kennen de markt. Identificeren valkuilen. Bloomsbury begeleidt aan- en verkooptrajecten, (ver)huurtransacties en projectontwikkeling. Wij doen due diligence, project management, voeren onderhandelingen, structureren de deal, verzorgen de onderliggende juridische documentatie van signing tot closing en zelfs, zo gewenst, het management in de exploitatiefase.

Private Equity
Overweegt de cliënt risicodragend een deel van zijn vermogen aan te wenden voor financiering van een niet-beursgenoteerde onderneming. Koop van een onderneming. Of van een belang in een onderneming. Of juist verkoop daarvan. Een Management Buy In of Buy out. Bloomsbury ondersteunt en participeert. Met analyse, positionering, selectie en benadering van gegadigden, regie en management van het proces en de contractvorming.

Passie-beleggingen
Wij zien beleggers die een deel van hun vermogen willen aanwenden voor beleggingen die niet alleen een financieel rendement geven maar ook een pseudo financieel rendement. En daarmee betekenis en plezier geven. Die de belegger trots maken maar ook sociaal maatschappelijk te verantwoorden zijn. Dit pseudo financieel rendement komt uit beleggingen die zich kenmerken door een passie van de belegger. Een belegging in onderzoek en wetenschap die een leerstoel oplevert met zijn naam of andere rechten en privileges. Een restaurant dat door de gastronomisch gepassioneerde belegger die derde Michelin ster kan halen.  Een belegger die als co-producer zich toegang tot een filmset en filmfestivals weet te verwerven. Of de belegger die op de TEFAF of bij Sotheby’s een mooi stuk heeft gezien dat een aanvulling is op zijn collectie. Nog maar niet te spreken van die auto-gekke belegger die een coureur in zijn bolide grote prijzen laat bemachtigen en de paardenliefhebber die al beleggend een Olympische droom verwezenlijkt.