Onze waarden

Cliënt op de eerste plaats
Elke cliënt is uniek. Het belang van de cliënt staat bij ons voorop. In alles wat wij doen. Onze cliënten  bepalen ons succes. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor ze beschikbaar. Het hele jaar door. Veel van onze cliënten zijn ondernemend. Net als wijzelf. Ondernemers weten dat het succes van ondernemen hem zit in het vereenvoudigen van ingewikkelde dingen. Wij begrijpen de complexiteit waarmee onze cliënten zich geconfronteerd zien. Brengen dat terug tot de kern. Maken daarmee hun leven overzichtelijker.

Goeddoen
Bloomsbury streeft naar continuïteit van haar onderneming door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met haar cliënten, leveranciers en stakeholders. Maar voor ons is dat niet goed genoeg. Wij willen meer. Dat klinkt misschien wel erg nobel. En wat hoogdravend. Maar wij willen graag goeddoen. Wij committeren ons om een bijdrage te leveren aan het creëren van een betere wereld.

Onberispelijk
Wij beogen onze cliënten onberispelijk diensten te verlenen. Wij hechten grote waarde aan professionaliteit en kwaliteit. Elke cliënt heeft onze persoonlijke aandacht. Wij luisteren naar alles wat hij ons te vertellen heeft. Zijn dromen, zijn wensen, zijn zorgen. Wij stellen vragen. Identificeren de issues. Zien de kansen en herkennen de bedreigingen. Dragen antwoorden en oplossingen aan. Implementeren die. Zonder verwarrend en moeilijk taalgebruik. Gewoon helder.

Onafhankelijk
Wij opereren onafhankelijk, objectief en transparant. Er bestaat geen eigendoms- of zeggenschapsrelatie met een bank of met andere financiële instellingen. Wij verkopen geen eigen financiële producten. Hebben geen targets die wij moeten halen. Geen retour-provisies of kick backs. Wij verlenen diensten op basis van met de cliënt overeengekomen voorwaarden. En zijn bereid om te investeren. In onze relatie met onze cliënten, maar ook met onze cliënten in gezamenlijk geselecteerde investeringsvoorstellen.

Integriteit
In alles wat wij doen om onze cliënten toegevoegde waarde te leveren, willen wij elke dag weer opnieuw hun respect en vertrouwen verdienen. Vertrouwen waarvan wij maar al te goed weten dat het te voet komt en per tweet gaat.  Vertrouwen dat valt of staat met integer en eerlijk handelen. Het koesteren van onze integriteit is voor ons van vitaal belang om te kunnen vasthouden aan ons eigen meest kostbare bezit: onze reputatie.

Creativiteit
Wij dragen onze cliënten goede oplossingen aan voor de uitdagingen waarmee zij zich geconfronteerd zien. Hoewel een beproefde methode de beste kan zijn, streven wij er constant naar om betere oplossingen voor onze cliënten te vinden. Door alert, beweeglijk, creatief en anticiperend met veranderingen om te gaan.

Klanttevredenheid
Onze dienstverlening kenmerkt zich door discretie en vertrouwelijkheid. Wij nemen dat voortdurend in acht en betrachten de grootst mogelijk mate van geheimhouding. Wij verstrekken geen namen van partijen voor wie wij werken, delen ook niet met derden welke diensten wij voor ze verrichten en welke belangen daarmee zijn gemoeid. Helemaal niets.  Bij ons geen tombstones in de vensterbank. Onze autoriteit ontlenen wij aan de klanttevredenheid. Die meten wij nauwgezet en voortdurend. Dat dwingt ons tot zelfreflectie. En stimuleert en motiveert ons.