Onze benadering

Ontzorgen
Wij ondersteunen onze cliënten in het gehele proces. En beogen daarmee hun zorg uit handen te nemen. Doen dat gepassioneerd. Gedreven. Hebben honger. Zijn snel en energiek en tegelijkertijd degelijk en evenwichtig. Hebben een stevig intellectueel motorvermogen. Zijn vol zelfvertrouwen. Trots. Met een heldere visie. Maar ook dienstbaar en bescheiden.

Risicodragend participeren
Wij helpen onze cliënten met het verschaffen van groeikapitaal zodat zij hun doelstellingen kunnen nastreven. Richten ons daarbij op partijen met een bewezen track-record. Op partijen die behoefte hebben aan groeikapitaal voor financiering van autonome groei, acquisities, buy outs,  herfinanciering of herkapitalisatie. Voor de volgende levensfase. Onze inzet daarbij is het streven naar onderlinge sociale, intellectuele en financiële verbondenheid.

Kennisdeling
Wij brengen graag onze kennis en kunde in. Nemen belangwekkende en uitdagende management consulting opdrachten aan. Wij geven zowel financieel, juridisch, notarieel, fiscaal als bedrijfskundig advies met het oogmerk om de risico’s voor de cliënt te beheersen. Altijd pragmatisch en oplossingsgericht. Werken daarbij graag samen met andere vakspecialisten.

Pragmatische ondersteuning
Wij begeleiden transactieprocessen. Vanaf de voorbereidingsfase tot en met de ondertekening. Vanaf de non disclosure agreement tot en met post-closing. Structureren. Voeren, zo gewenst, de regie. Wij bieden operationeel inhouse (interim-)management of legal counseling daar waar het dienstig is. Zoals bij crisis, veranderingsopgaven of ter verlichting van de werkdruk. Doen dat krachtig en zorgvuldig.

Innovatie
Wij ontwikkelen initiatieven die aan de groei van het vermogen of de groei van de onderneming van onze cliënten kunnen bijdragen.