Onze aanpak

Waarde toevoegen
Cliënten kiezen voor Bloomsbury omdat zij er op durven te vertrouwen dat Bloomsbury hun maatschappelijke positie en behoefte begrijpt. Zij verwachten van ons dat wij waarde toevoegen door hen overzichtelijk onberispelijke zorg te bieden.

Vertrouwensrelatie
Bloomsbury streeft naar een vruchtbare, duurzame en harmonieuze relatie met zijn cliënten. In alles wat wij doen om onze cliënten toegevoegde waarde te leveren, willen wij elke dag weer opnieuw hun respect en vertrouwen verdienen. Wij luisteren. Naar onze cliënten. Naar elkaar. Naar de markt. Zijn voortdurend alert. Pro-actief. En gaan die extra mijl.

Multidisciplinair
Onze aanpak kenmerkt zich door een holistische benadering. Wij kijken niet vanuit slechts één enkele discipline naar de belangen van de cliënt, maar doen dat multidisciplinair. Vanuit zowel financieel, juridisch, notarieel, fiscaal als bedrijfskundig perspectief. Dat houdt ons wakker. En onze cliënten kunnen er goed van slapen. Bloomsbury adviseert, orkestreert, coördineert, controleert en rapporteert.  Maar dat doen wij niet voor iedereen. Wij doen dat slechts voor een beperkt aantal cliënten. Bij wie wij passen. En die bij ons passen. Zodat we hen daadwerkelijk gepassioneerd de toegewijde aandacht kunnen geven die ze toekomt.

Project- en risicomanagement
Met toepassing van project- en risicomanagement instrumenten verhogen wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Het stelt ons beter in staat om efficiënt en kostenbewust te werken. Verkleinen daarmee de kans op fouten. En we kunnen de fases van het proces en de planning van het project vooraf en gedurende de werkzaamheden voor de cliënt beter inzichtelijk maken. Dat biedt comfort.

Honorering
Elke cliënt is uniek. Elke client heeft zijn eigen specifieke wensen. Op basis van die specifieke wensen gaan wij met elke cliënt een overeenkomst aan waarin wij de aard van de verlangde werkzaamheden, de betrokkenheid die van ons wordt verlangd en de frequentie en wijze van rapporteren beschrijven. De cliënt bepaalt de honoreringssystematiek. Een vergoeding per dag, een vaste vergoeding voor een gedefinieerd project, een voorschot per kwartaal of een vast percentage over het financieel belang. Onze honorering dient bij te dragen aan de wederkerig constructieve relatie die wij met de cliënt aangaan en beoogt te bevorderen dat wij voortdurend en met volledige overgave de belangen van onze cliënten vooropstellen. Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen.