MVO

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze cliënten, onze medewerkers, leveranciers, stakeholders en de samenleving waar wij deel van uitmaken. Op zowel professioneel als maatschappelijk terrein. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richt zich op vier thema’s: governance, een duurzame leefomgeving, sociale betrokkenheid en een stimulerende werkomgeving.

Onze integriteit en  governance
Wij verlenen diensten naar de hoogste ethische en professionele normen. Eerlijk en oprecht. Wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat wij doen. Wij moeten op elk willekeurig moment ons handelen en ons gedrag kunnen verantwoorden. Ons integriteitsbeleid houdt in:

  • het vermijden van belangenverstrengeling
  • zorgvuldigheid ten aanzien van ons toevertrouwde persoonlijke en gevoelige informatie
  • afspraak is afspraak
  • correcte voorlichting geven over risico’s ten aanzien van de te verlenen diensten

Onze duurzame leefomgeving
Wij bouwen aan een duurzame onderneming die waarde hecht, niet alleen aan zorg voor de cliënt, maar ook aan zorg voor de leefomgeving.  Een gezonde leefomgeving – schone lucht, water en bodem – draagt bij aan de kwaliteit van leven. Wij zijn ons bewust van de impact die onze activiteiten op het milieu kunnen hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat wij als onderneming kunnen groeien zonder het milieu extra te belasten. Door duurzaam te groeien. Door efficiënt met energie, gebouwen en transport om te gaan. Door bewust met consumptie om te gaan. Door afval te recyclen. Dat doen wij dus ook. Maar wij gaan verder. Wij willen een bijdrage leveren aan vergroting van het collectieve bewustzijn over het belang van duurzaamheid. Dat doen wij door communicatie. Maar dat doen wij ook door duurzaamheid, milieu en mensenrechten te betrekken bij selectie van onze leveranciers.

Onze sociale betrokkenheid
Onze sociale betrokkenheid brengt met zich mee dat wij goede doelen en maatschappelijke organisaties ondersteunen.

Bloomsbury geeft
Met een jaarlijkse donatie en met vrijwilligerswerk leveren wij een bescheiden bijdrage aan al het goeds waar Stichting Kika voor staat. Deze stichting streeft er naar de genezingskans van kanker bij kinderen te verhogen, de kwaliteit van de behandeling te verbeteren en de bijwerkingen na behandeling te verminderen.

Bloomsbury deelt
Wij hebben ons beschikbaar gemaakt als gastdocent bij de IMC Weekendschool. De IMC Weekendschool is in 1998 opgericht als school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van 10 tot 14 jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken. Op de weekendschool kunnen jongeren kennismaken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur en wetenschap.

Bloomsbury sponsort
Wij hechten groot belang aan sportbeoefening. Sport verbindt en verbroedert. Sport leert je omgaan met winnen en verliezen. Sport vergt ambitie, oefening, veel oefening en doorzettingsvermogen. Sport draagt bij aan ons geestelijk en fysiek welzijn. Wij ondersteunen dan ook graag sporters met de ambitie om een bijzondere prestatie te leveren.

Onze stimulerende werkomgeving
Wij streven een stimulerende werkomgeving na. Een werkomgeving die zich kenmerkt door diversiteit en gelijke kansen. Ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, leeftijd, seksuele geaardheid of godsdienst.