Liefdadigheid en filantropie

Wealth-with-excitement
Liefdadigheid en filantropie is allang niet meer zo maar wat weg geven. Steeds meer vermogenden wenden niet alleen hun middelen maar ook hun visie, hun kennis en ervaring, hun netwerk en hun energie aan om als impact-belegger met hun wealth-with-excitement goed te doen, rendement en het verschil te maken. Wij ondersteunen de cliënt met het redigeren van de liefdadigheid en filantropie governance, het selectieproces, de structurering, de tax-planning, het meten van het effect en alles wat hierbij van waarde kan zijn.

Governance
We zien dat filantropie zich snel ontwikkelt. In de VS, Rusland maar ook hier in Europa. Wat voor betekenis geeft de cliënt aan “wealth-with-excitement”. Heeft hij behoefte om liefdadigheid en filantropie te integreren binnen een family office met een eigen stichting. De ambitie om zelf programma’s te ontwikkelen. Die ook voor zijn onderneming of voor beeldvorming dienstig kunnen zijn. Of wat de cliënt uitsluitend in alle anonimiteit of low key wil doen uitvoeren. Zoekt hij juist de samenwerking op. Hoe selecteert hij de goede doelen. Wenst hij de in de governance documentatie geformuleerde gedeelde familie waarden, doelstellingen en jongere generatie ook bij selectie en uitvoering van liefdadigheid en filantropie te betrekken. Wat voor structuren en fiscale voorwaarden streeft  de cliënt na bij het geven van betekenis.

Efficiency en meetbaar
De cliënt kan er voor kiezen om de gerichte liefdadigheid en filantropie efficiënt en meetbaar te maken. Door bijvoorbeeld zijn bestuurs- en/of toezicht ervaring aan te wenden. Met board governance en counseling. Wij ondersteunen met het bij elkaar brengen van de familie en goede doelen projecten. Begeleiden fondsenwerving. Wij kunnen de administratie voor de cliënt voeren en de publicaties en verslagen redigeren, samenstellen en publiceren. De communicatie en de marketing orkestreren.  Hoe voorkomt de cliënt miscommunicatie en misverstanden bij het goede wat hij wil doen. Hoe voorkomt hij een wij/zij mentaliteit vanwege verschillende met elkaar strijdende belangstellingen en prioriteiten binnen de familie en de daarmee gepaard gaande emoties.