Juridisch en fiscaal risicomanagement

Advies, transacties en geschillenbeslechting
Wij richten ons bij voorkeur niet op een juridisch geschil, maar anticiperen als “legal risk manager” proactief op het voorkomen en beheersen van juridische risico’s. Zowel civiel, fiscaal als notarieel. De juridische diensten die wij verlenen zien op advies, transacties en alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation. En mocht de gang naar de rechter onvermijdelijk blijken te  zijn, dan staan wij voor uw zaak en houden u zoveel mogelijk uit de wind.

Rechtsgebieden
Wij doen dat op de rechtsgebieden: personen- en familierecht, erfrecht, ondernemingsrecht, bouwrecht, huurrecht, projectontwikkeling, publiek-private samenwerking, vermogensrecht (verbintenissen- en zakenrecht) en notarieel recht. Wij concipiëren alle juridische documentatie in beginsel zelf, al dan niet in samenwerking met geselecteerde derden.