Familie en haar erfgoed

Familie  governance
Wij ondersteunen de familie in haar strategie te streven naar onderlinge – sociale, intellectuele en financiële – verbondenheid en saamhorigheid. Wij zetten daartoe met de cliënt en zijn familie een houdbare familie governance op. Op basis van de missie en een gedragen visie. Ontwerpen zo gewenst een familie-statuut, werken een familieraad met een familie-bestuur uit, leggen de onderlinge bevoegdheden, het besluitvormingsproces en de bijeenkomsten vast. Bewaken de naleving ervan en stellen de documentatie veilig. Dat kunnen wij doen in de hoedanigheid van familie-secretaris, als bestuurder of als commissaris.

Opleiding, Leiderschap ontwikkeling & coaching
Opleiding, kennisdeling, persoonlijke ontwikkeling en coaching zijn noodzakelijke voorwaarden om opvolging kans- en glansrijk te maken. Wij maken daar een opleidingstraject voor op maat. Naar behoefte. Omdat geen één familie hetzelfde is. Dat opleidingstraject ziet op het financieel rentmeesterschap, familie(bedrijf-)bestuur en leiderschap, alsmede persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.  Uiteindelijk moeten de juiste personen, met de juiste vaardigheden op de juiste plaats komen te zitten en moeten zij zich met verve van hun taken weten te kwijten. Vandaag en morgen.

Communicatie & Public Relations
Perceptie is realiteit. Wij creëren een platform dat de communicatie binnen de familie bevordert, faciliteren en maken als betrokken buitenstaander ook bespreekbaar wat zich binnen de familie niet gemakkelijk bespreekbaar laat maken. Wij helpen met het adresseren van de communicatie-issues. Ook weer met het oog op de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid. Maar ook vanuit het oogpunt van risicobeheersing. On– of offline “trending topics”, al dan niet zelf geregisseerd,  kunnen grote zakelijke of maatschappelijke impact hebben. Wij interveniëren in dat proces. Treden op als voorlichter, pen- of woordvoerder van de familie als daar noodzaak of goede reden toe is. Bijvoorbeeld bij crisis. Maken betrokken door de dialoog. Met earned, owned of gekochte media. Geven duiding. Onderhouden mediarelaties. Brengen directe interactie tot stand met strategische partners, private partijen en publieke gezagsdragers zoals vooraanstaande politici. Verzorgen mediatraining. Schrijven teksten. Maken presentaties. Houden lezingen.

Veiligheid
Wij waken over en bevorderen preventief de fysieke veiligheid van de familieleden, de veiligheid van hun bezit en de veiligheid en privacy van informatie. Structureren zodanig dat de cliënt uit het publieke zicht kan blijven. Wij zetten anonimiteitstructuren op en maken veiligheidsprotocollen.