Bestuur en toezicht

Bestuur
Wij bieden (interim-)management, maken of coördineren beleid en implementeren dat. In geval  van een sense of urgency voeren wij de veranderingen door waarvan wij met elkaar hebben vastgesteld dat die dienstig zijn aan het doel. Doen dat met een fluwelen handschoen en zonodig met een lose grip on the throat. De cliënt blijft buiten schot. Wij vangen op. Tonen leiderschap. Dragen rechtvaardigheid uit. Saneren. Beschermen de activa. Bouwen op. Geven nieuw elan. Sturen op return on investment. Maken zichtbaar waar de onderneming voor staat. Delen de waarden en bewaken de integriteit. Promoten het duurzaamheidsbeleid. Dienen de stakeholders. Dragen bij aan werkplezier, ontplooïng en geluk.

Toezicht
Wij houden als lid van een  raad van toezicht of als commissaris toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vereniging, stichting of de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). Wij staan het bestuur met advies terzijde. Brengen onze kennis en netwerk in.